FAQ

FAQ

Här finner du svaren på några av de frågor som oftast ställs till oss. Skulle du inte hitta svaret på din fråga här, vänligen kontakta oss då direkt, så skall vi gärna hjälpa dig.

1. Varför har vissa mönster en grå rand?
Den gråa markeringen är en baksidesmarkering som anger vilken sida som skall vara vänd mot väggen. Denna markering syns ej efter målning.

 

2. Var hittar jag appliceringsinstruktioner?
Monteringsinstruktioner finns på baksidan av rullens banderoll, eller via menyvalet “Installation” på denna sajt.

 

3. Vad används kontrolletiketten på rullen till?
Denna används för intern spårning inom vår produktion och måste bifogas i samband med garanti och andra anspråksärenden.

 

4. Vilken textursida skall vara vänd mot väggen?
Insidan på rullen är baksidan och skall vara vänd mot (fästas på) väggen.